Úvod

Aktuální filmová tvorba DONART

Coming soon filmy

Naše filmové ceny

Reference

O nás

Kontakt

PRAVIDLA SOUTĚŽE DONART

Status pravidel soutěže ze dne 2.4.2023

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem na instagramové stránce donartfilm ze dne 2.4.2023 (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je DONART production s.r.o., IČO: 05479789, která i organizačně zajišťuje soutěž (dále jako „organizátor“).

 

Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v době od 2.4. do 7.4.2023 23:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1. Sdílení stories: Uživatel IG, který sleduje stránku donartfilm a po publikování soutěže zveřejněné dne 2.4.2023 na instagramové stránce donartfilm bude sdílet své stories na zadané téma s #SazkaNaZlato

2. Vyhodnocení soutěže: Po konci soutěže, 7.4.2023 vylosuje porota 3 výherce, kteří budou vyhlášeni dne 8.4.2023 na instagramové stránce donartfilm.

3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která zašle své instagramové stories, dle pravidel uvedených výše. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu ve stories a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná duševní práva.

4. Ceny v soutěži: Výherci získávají po 2 vstupenkách na slavnostní premiéru filmu Sázka na zlato, která se koná 11.4.2023. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny ceny v soutěži. Výhra bude zaslána e-mailem po zkontaktování výherce. Fotografie v postu je ilustrační.

5. Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost DONART production s.r.o., se sídlem: Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00, IČO: 05479789 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Instagram. Společnost Instagram nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Praze dne: 2.4.2023, pořadatel soutěže
DONART

DONART contact

Aneta Bednářová
Office Manager
+420 731 753 033
aneta.bednarova@donart.cz


Česká republika

DONART PRODUCTION, s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 – Holešovice

United Kingdom

DONART FILM LTD.
3RD FLOOR
207 REGENT STREET
LONDON
W1B 3HH

Prague Office

Jankovcova 1569
Prague 7

DONART London Office
207 Regent Street

U

New York & New Port

 • New York Independent Cinema Awards 2021: Nightline-Best Actor Karel Roden
 • New York Independent Cinema Awards 2021: Nightline-Award Winner
 • New York ONIROS Film Award Winner
U

Catania

 • Film Fest
U

Israel

 • Near Nazareth Festival (NNF) 2019: Official Selection
 • Near Nazareth Festival (NNF) 2019: Semi-Finalist
U

Belarus

 • KinoDUEL International Film Festival Minsk 2019: Official Selection
U

Netherlands

 • 2021 ARFF Amsterdam International Awards: Nightline-Official Selection
U

London

 • 2022 WINNER London Director Awards: Robert Sedlacek
U

Los Angeles

 • Los Angeles Arpa International Film Festival (Arpa IFF) 2021: Nightline-Nominee best Feature Narrative Film
 • New Port Beach Film Festival Los Angeles 2021: Nightline-Official Selection
U

Brasil

 • Bahia Independent Cinema Festival 2021: Nightline-Best Narrative Feature Film
 • CataniaFilm Fest 2021: Nightline-Official Selection
U

Bali

 • Nightline-Finalist 4th Dimension Independent Film Festival 2021

Important links


2021 © DONART production, s.r.o., company identification number: 05479789, company address: Korunní 2569/108, 10100 Prague, Czech Republic, EU
2021 © DONART FILM LTD. Company No. 12804468, Company address: 207 Regent Street, London, W1B 3HH, United Kingdom